Sveiki!

Mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Tarptautinė programa "Zipio draugai"

Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ vienas pirmųjų Telšių apskrityje įsitraukėme į programą „Zipio draugai“ ir iki šiol esame programos vykdytojai bei dalyviai.
Nuo 2005 m. įstaiga yra tarptautinės prevencinės-socialinių įgūdžių programos „Zipio draugai“ metodinis centras Telšių apskričiai ir vykdome programos metodiniam centrui priskirtas funkcijas.
Į „Zipio draugų seminarus atvyksta pedagogai iš aplinkinių rajonų ir mūsų įstaigos. Programoje dalyvauja priešmokyklinių „Bitučių“ ir „Kiškučių“ grupių vaikai ir auklėtojos Regina Ragauskienė ir Otilija Sidaravičiūtė.

Tarptautinė programa Zipio draugai
Mes visi skiriame daug dėmesio savo vaikų fizinei sveikatai – norime būti tikri, kad jie sveikai ir sočiai pavalgę, šiltai apsirengę, skatiname juos sportuoti ir taip tapti stipriais. Bet ar pakankamai skiriame dėmesio jų emocinei savijautai bei gerovei – kaip jie jaučiasi, kaip vertina save, kaip jiems sekasi bendrauti su kitais vaikais, kaip jie įveikia liūdesį, nusivylimą ar kitus emocinius sunkumus?

Emocinė sveikata yra itin svarbi kiekvieno mūsų laimei ir sėkmei gyvenime. Nuo vaikystės žmogus mokosi įvairių elgesio būdų, siekdamas palaikyti tarpusavio santykius su aplinkiniais ar įveikti gyvenimo iššūkius. Dažniausiai jų išmoko pats gyvenimas. Daug geriau, jeigu mažajam žmogui padeda tėvai ar pedagogai.
Tačiau kaip?
Pristatome Jums tarptautinę programą Zipio draugai, galinčią padėti Jūsų vaikams pasijusti laimingesniais ir išmokti įvairių sunkumų įveikimo būdų.
Programos ,,Zipio draugai“ tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą ir padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Tikima, kad dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę.
5 – 7 metų vaikams skirta programa nuo 2000 metų vykdoma Lietuvos ikimokyklinių ir visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse. Nuo programos įgyvendinimo pradžios, joje yra dalyvavę apie 130 tūkstančių vaikų, darbui programoje paruošti 3740 pedagogai iš visų Lietuvos apskričių.
Specialistų nuomone, programa „Zipio draugai“ yra išskirtinė programa kitų prevencinių programų tarpe, nes ji skirta ir tinka visiems mažiems vaikams. Kai tuo tarpu daugelis prevencinių programų skirtos paaugliams arba vaikams turintiems specifinių poreikių ar problemų. Kitas ją išskiriantis bruožas yra tas, kad programa moko vaikus pačius ieškoti ir rasti įvairių sunkumų įveikimo būdų, o ne išmokina konkrečių elgsenos būdų iškilus konkrečiai problemai ar sunkumui.
Ši programa, įvertinus jos ypač pozityvų poveikį vaikams, buvo įtraukta į Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programą (LRV 2008 m. balandžio 24 d. Nr. 392 nutarimas; VŽ, 2008, Nr. 51-1892) ir Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimu rekomenduojama programą plėtoti ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Programos ,,Zipio draugai“ įgyvendinimui Lietuvos ugdymo įstaigose pritaria Švietimo ir mokslo ministerija.

Kaip vyksta programos valandėlės?
Klasėje ar grupėje programos ,,Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją įgiję vaikų pedagogas (auklėtojas ar mokytojas) veda savo ugdytiniams 24 programos valandėles. Po vieną 45 minučių trukmės valandėlę kas savaitę.
Ko išmoksta programoje dalyvaujantys vaikai?
•Išmoksta kontroliuoti savo jausmus ir elgesį.
•Natūraliai priimti savo klaidas, ieškoti būdų jas ištaisyti.
•Išmoksta spręsti konfliktus ar pasakyti tai, kas skaudina, o ne muštis, erzinti, keršyti.
•Pripranta pasidalyti savo liūdesiu, nerimu, o ne užsisklęsti savyje. Supranta, kad kiekvienas žmogus ką nors panašaus išgyvena.
•Pripranta ir išmoksta ieškoti ir prašyti pagalbos, o ne saugoti ,,juodas paslaptis“, išdrįsta kalbėtis apie ,,blogus“ jausmus ir bėdas.
•Išmoksta prisitaikyti prie naujų aplinkybių, lengviau susiranda draugų.
•Išmoksta naujų, aplinkiniams priimtinų socialinių įgūdžių.

Tėvų vaidmuo programoje
Nors programą ugdymo įstaigose įgyvendina tam specialiai pasirengę profesionalūs pedagogai, tėvų įsitraukimas į programą ,,Zipio draugai“ – itin svarbus. Programos metu įgytiems pozityviems gebėjimams įtvirtinti ir išlaikyti daug reikšmės turi tai, kiek palaikymo ir supratimo vaikas sulaukia iš jam artimos aplinkos, o ypač iš svarbiausių jo gyvenime žmonių – savo tėvų ir globėjų. Norėdami įtvirtinti programos valandėlių metu įgytus vaiko gebėjimus, tėvai juos gali pabandyti patys ugdyti namuose, pasinaudodami vaiko pedagogo pateikiamomis rekomendacijomis.
.
Ką programa siūlo pedagogams?
Programa tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas. Pedagogai pastebi, jog taip pat patobulėja jų bendrakultūrinės bei dalykinės kompetencijos. su bendrosiomis ikimokyklinio ugdymo ir mokyklų programomis ir jas papildo. Ji siūlo visą sistemą gerai apgalvotų būdų ir metodų bei konkrečių praktinių užduočių, padedančių pedagogams ugdyti kasdieniniam vaiko gyvenimui ir bendravimui taip reikalingus socialinius ir sunkumų įveikimo gebėjimus.
Kaip rodo vertinimai, dalyvavimas programoje pakeičia ne tik pedagogo gebėjimus, bet ir nuostatas vaiko, jo poreikių, išgyvenimų bei elgesio atžvilgiu. Dauguma pedagogų (97,2%; duomenys paimti iš Lietuvoje vykdyto „Programoje „Zipio draugai“ dalyvavusių pedagogų nuomonės tyrimo“) pabrėžė programos naudą ir jiems patiems. Pedagogų nuomonės tyrimai parodė, jog programa pakeitė dalyvaujančių pedagogų požiūrį į jų auklėtinius – jie suprato, kad ir su mažais vaikais galima kalbėtis apie jausmus bei problemas, išmoko naujų kalbėjimosi su tokio amžiaus vaikais būdų.
Ar tikrai programa efektyvi?
Atlikti tarptautiniai lyginamieji programoje dalyvavusių ir nedalyvavusių vaikų tyrimai. Rezultatai parodė, kad programa turi didelį poveikį vaikams: išauga jų pasitikėjimas savimi ir savo gebėjimais, atsparumas neigiamai aplinkos įtakai, gebėjimas susivaldyti, vaikai tampa jautresni draugų ir artimųjų emocinei būsenai bei problemoms, draugiškesni, gebantys drauge rasti išeitį, susitarti. Mažėja vaikų agresyvaus, nevaldomo elgesio atvejų, didėja dėmesingumas. Vaikai pradeda taikyti daugiau ir įvairesnių programoje išmoktų būdų: pasakyti tiesą, atsiprašyti, pasikalbėti su mama, tėčiu, draugais. Ypač svarbus pasiekimas – padidėjęs vaikų gebėjimas įveikti kasdienius sunkumus.
Jau daugiau kaip milijonas vaikų iš 32 pasaulio valstybių buvo laimingi ir daug išmoko dalyvaudami programoje ,,Zipio draugai“. Tikimės ir linkime, kad Jūsų vaikas būtų vienas iš jų!