Sveiki!

Mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Tkslai, uždaviniai, prioritetai

Prioritetai

1. Veiksmingo, kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

2. Naujų ugdymo(si) aplinkų kūrimas.

3. Besimokančios organizacijos kultūros puoselėjimas.

2023 m. Tikslas:

Gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, užtikrinant šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus atitinkančią ugdymo turinio kaitą, telkiant įstaigos

bendruomenę pažangos pokyčiams.

 Uždaviniai:

1. Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę ir integralumą, ugdant sėkmingą vaiką.

2. Užtikrinti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualumą.

3. Tobulinti lopšelio-darželio bendruomenės komandinį darbą siekiant tikslingo ir efektyvaus vaikų fizinės, psichinės, emocinės sveikatos ugdymo.

4. Ugdyti gebėjimą domėtis naujais, inovatyviais meninės raiškos ir dizaino dalykais, skatinant vaikų saviraišką.