Sveiki!

Mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Mokytojų kompetencijų tobulinimo projektas kartu su "eTwinning" pasiekė finišą

Telšių lopšelis-darželis “Eglutė” ir Rainių skyrius yra pati didžiausia ikimokyklinė įstaiga Telšių rajone. Vienas pagrindinių įstaigos tikslų – siekti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turinio programų dermės, siejant ugdymo turinį su gyvenimo praktika ir orientuojantis į kiekvieno vaiko gebėjimus ir poreikius. Pasak įstaigos direktorės Vitos Gailienės, norint visapusiškai įgyvendinti tikslus būtina aktyviau įsitraukti į tarptautines veiklas, ir nuolat tobulinti pedagogų kvalifikaciją siekiant inovatyvių ugdymos(i) sprendimų. Vykdant minėtas veiklas tikimasi, kad įgytos naujos žinios tobulins profesines mokytojų kompetencijas,  motyvuos labiau domėtis ir  ieškoti būdų kaip įdomiai organizuoti kasdienes veiklas, skatins tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, lyderystę.

 

Šiais metais įstaiga dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo, programos „eTwinning“ nacionalinės paramos organizacijos rengiamame konkurse, kuriame pristatė projektą „Mokytojų kompetencijų tobulinimas kartu su eTwinning“. Didžiuojamės, kad projektas atitiko reikiamus prioritetus ir projektinėms veikloms įgyvendinti gavo 3100 Eurų. Projekto tikslas – plėtoti pedagogų skaitmenines, pedagogines, projektų valdymo, lyderystės, kalbines kompetencijas siekiant geriau naudotis „eTwinning“ platforma. „eTwinning“ komandą šiuo metu sudaro 20 pedagogų norinčių aktyviau dalyvauti tarptautinėse „eTwinning“ veiklose. Tai pedagogai nuolat ieškantys inovacijų, nebijantys iššūkių, dalyvaujantys įvairiuose siūlomose nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose.  

Veikloms įgyvendinti buvo pasinaudota išorės ekspertų paslaugomis. Organizuoti mokymai temomis „eTwinning“ ir jos teikiamos galimybės“, „eTwinning“ IKT naudojimas nuotoliniam mokymuisi“. Mokymus vedė programos „eTwinning“ ambasadorė Giedrė Raudonienė. Išklausius mokymus 10 mokytojų pirmą kartą prisiregistravo prie „eTwinning“ bendruomenės, kiti pedagogai pagilino žinias apie saugumą internete, projektų paiešką, įsitraukimą, projektų valdymą, sužinojo apie IKT įrankių naudą vykdant projektus. Įpusėjus šiam projektui, buvo parengtas kitas komandos projektas, kurio galutinis rezultatas „eTwinning“ platformoje sukurta „Įpročių knyga“ bendruomenei. Kad pedagogai drąsiau ir laisviau bendrautų su kitais mokytojais iš kitų šalių, tris mėnesius gilino anglų kalbos žinias kartu su mokytoja Rolanda Rimkevičienė. Siekiant sustiprinti pedagogų įsitraukimą, bendruomeniškumo ir komandiškumo nuostatas buvo išklausytas seminaras „Komandinis darbas ir lyderystė“. Praktinius patarimus ir pavyzdžius saviugdai pateikė konsultantė Nomeda Marazienė.

Atlikus tyrimą apie projekto naudingumą bendruomenei paaiškėjo, kad visos įgyvendintos veiklos padėjo sustiprinti žinias apie Europos mokyklų bendruomenei skirtą platformą. Mokytojai drąsiau jungiasi prie „eTwinning“ platformos, domisi įvairia informacija apie dabarties aktualijas ir praktinės veiklos pavyzdžius. Taip pat aktyviai naudojasi profesinio tobulėjimo galimybėmis, nemokamais kursais internete, internetiniais seminarais ir mokymo(si) medžiaga sukurta bendradarbiaujant su ES akademija.

Screenshot 86            Screenshot 87  

 

          Ekrano kopija 714             Screenshot 294

Džiaugiamės, kad bendraujant ir bendradarbiaujant komandoje jaučiasi, kad dauguma pedagogų aktyviau dalijasi savo asmenine patirtimi, įgytomis žiniomis, profesiniais įgūdžiais, drąsiau ieško tiesioginio kontakto su kitais švietimo darbuotojais iš kitų Europos šalių. Įgyvendinus visus išsikeltus projekto tikslus ir uždavinius drąsiai galima teigti, kad pedagogai ir toliau aktyviai įsilies į Europos mokyklos bendruomenę, bei drąsiai priims visus iškilusius projektinius iššūkius.

Lina Sakienė