Sveiki!

Mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Logopedas

SVEIKI!

LOGOPEDĖ 

LINA SAKIENĖ

DARBO LAIKAS

          

           PAGRINDINIS LOGOPEDO DARBO TIKSLAS 

TEIKTI KRYPTINGĄ BEI EFEKTYVIĄ  LOGOPEDINĘ PAGALBĄ VAIKAMS, BENDRADARBIAUJANT SU PEDAGOGAIS IR UGDYTINIŲ TĖVELIAIS.

 

LOGOPEDO VEIKLOS KRYPTYS:

 • Priklausomai nuo vaiko amžiaus įvertina vaiko prieškalbinę / kalbos raidą identifikuoja esamą sutrikimą, sudaro kalbos korekcijos planą sutrikimui įveikti ar sušvelninti; 
 • Per sensorinę stimuliaciją skatina prieškalbinę raidą; 
 • Per įvairias žaidybines situacijas skatina vėluojančios kalbos raidą; 
 • Padeda įveikti ar sušvelninti garsų tarimo sutrikimus; 
 • Lavina foneminę klausą, girdimąją atmintį ir dėmesį, moko ilgesnį laiką susikaupti ties kalba, garsais; 
 • Logopedinių pratybų metu formuoja neišsivysčiusią kalbos sistemą – plečia žodyną;
 • Formuoja/koreguoja garsus, moko pritaikyti gramatinius dėsningumus, rišliai papasakoti; 
 • Padeda įveikti ar sušvelninti balso sutrikimus; 
 • Padeda įveikti ar sušvelninti kalbos ritmo ir tempo sutrikimus (mikčiojimas, greitakalbystė ir kt.); 
 • Dirba su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos (autizmo spektro) sutrikimų, specifinį mišrų raidos sutrikimą; 
 • Konsultuoja tėvus kalbos korekcijos klausimais, ruošia rekomendacijas į namus;

KAIP VYKSTA PRATYBOS?

Ugdytiniai logopedines pratybas (individualias ar pogrupines)  lanko 2-3 kartus per savaitę. Pratybų trukmė įvairi 20 - 40 min. 

Jei Jums neramu dėl  vaiko kalbos ar turite kokių nors klausimų, pageidavimų, logopedė lauks Jūsų savo kabinete!